Kæmpe interesse for PFAS

Der er indkommet mere end 5600 høringssvar i forbindelse med EU-begrænsningsforslaget af PFAS. Det er det højeste antal høringssvar nogensinde under EU’s kemikalieregulering.

Mere end 4400 brancheforeninger, virksomheder, forskere, NGO’er mfl. verden over har indsendt over 5600 høringssvar til høringen af PFAS anvendelsesbegrænsningsforslaget. Det er næsten 12 gange så mange som den næststørste høring nogensinde, under EU’s kemikalieregulering, REACH.

I januar 2023 indsendte Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Nederlandene et forslag om at begrænse anvendelsen af alle PFAS i EU. Siden den 22. marts 2023 har forslaget været i seks måneders høring som sluttede den 25. september 2023. 

En stor del af høringssvarene omhandler PFAS anvendelser, alternativer og emissioner, hvor der er stor fokus på fluorpolymerer, elektronik og halvledere, affald og genanvendelse, samt transport og energi.

Hvad sker der nu?

Myndighederne fra de fem lande, der har indsendt forslaget, skal nu behandle alle høringssvarene. Her bliver der foretaget en vurdering af nye, relevante informationer, som kan føre til en eventuel tilpasning af forslaget til PFAS begrænsningen.

Desuden vil ECHA’s videnskabelige udvalg for risikovurdering (RAC) og socioøkonomisk analyse (SEAC) i den kommende tid gennemgå og diskutere forslaget på en række møder, som skal udmunde i hver deres uafhængige, ekspertvurdering af begrænsningsforslaget. I de videnskabelige udvalgs arbejde indgår de indkomne høringssvar også.

De endelige vurderinger fra RAC og SEAC skal ifølge tidsplanen indsendes til kommissionen i 2024, hvorefter Kommissionen skal forelægge et udkast til ændring af lovgivning. Hvis EU’s medlemsstater og Europa-Parlamentet er enige, vedtages begrænsningen af Kommissionen.

Yderligere oplysninger

AC-tekniker, Sehbar Khalaf, Miljøstyrelsen, sehbk@mst.dk, tlf. 20 30 13 61

Fakta

Læs ECHA’s nyhed om høringen, hvor der blandt andet fremgår information om antal hørringssvar opdelt i lande og interessenter.
Se (hoveddokument og bilag) på ECHA’s hjemmeside.

Læs ECHA’s nyhed om høringen, hvor der blandt andet fremgår information om antal hørringssvar opdelt i lande og interessenter.

Læs mere om PFAS og det nye forslag fra EU