Ny vejledning om rotter, mus og fødevarevirksomheder

Miljøstyrelsens Vejledning om rotter, mus og fødevarevirksomheder fra 2011 foreligger nu i en ny og opdateret udgave.

Vejledningen henvender sig primært til skadedyrsbekæmpere og produktionsledere på fødevarevirksomheder, men kan også læses af andre med interesse for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledningen er i samarbejde med Fødevarestyrelsen blevet opdateret til det gældende niveau på love og regler.

De vigtigste ændringer udover opdatering ift. lovgivningen er:

  • Nyt om mere effektiv rottebekæmpelse ved hjælpe af grundigere undersøgelser og øget fokus på forebyggelse via bedre rottesikring og renhold.
  • Nye formuleringer samt nye bekæmpelsesmidler.
  • Nyt om bekæmpelse med ugiftige metoder, om nye fældetyper og om brug af digitalisering i bekæmpelsen.

Samlet betyder det, at skadedyrsbekæmpere og ledere på fødevarevirksomheder også fremadrettet har et godt værktøj til at kunne håndtere udfordringer med gnavere på fødevarevirksomhederne.

Læs publikationen her.