Havskum og soppevand undersøges for PFAS

Miljøstyrelsen undersøger i badesæsonen 20 strande for PFAS-forurening. Kommunerne får besked, hvis der findes overskridelser.

Foto: Miljøstyrelsen

Havskum og små, naturlige indsøer med soppevand på stranden skal analyseres for PFAS. Der tages prøver i juni, juli og oktober.

De 20 lokaliteter er udvalgt blandt de 50, hvor Miljøstyrelsen sidste år undersøgte badevandet for PFAS. Der er ved udvælgelen lagt vægt på, at der tidligere er fundet spor af PFAS, og at forskellige kystretninger og landsdele er repræsenteret.

Se kortet med de 20 lokaliteter, hvor der tages prøver:

Signaturforklaring: De blå prikker er badevandsprøver i 2022. De røde cirkler er prøver af havskum og soppesøer i 2023

Tæt kontakt med kommunen

Miljøstyrelsen kontakter kommunen, hvis der bliver fundet PFAS-overskridelser. Herefter informerer kommunen borgerne med fx skilte på stranden og via kommunens hjemmeside om, hvordan man som strandgæst skal forholde sig.

Ingen tegn på PFAS-problem i badevand

Badevandet langs Danmarks kyster indeholder generelt lave koncentrationer af PFAS. Da Miljøstyrelsen og kommunerne i sommeren 2022 undersøgte 500 vandprøver for PFAS, var kun en enkelt måling over EU's grænseværdi for fire PFAS (PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS) på 40 ng/l.

Læs nyheden: Resultater af PFAS i badevand. 

Den aktuelle undersøgelse af PFAS i havskum og indsøer bidrager til en bedre forståelse for eventuelle lokale udfordringer med PFAS i forbindelse med badning.

Miljøstyrelsen har ingen indikationer på, at der er sundhedsfare forbundet med kontakt med havskum og vand i små indsøer på stranden. Men ved væsentlige overskridelser af grænseværdien for PFAS har Styrelsen for Patientsikkerhed lokalt frarådet badning i små indsøer på stranden og direkte kontakt med havskum samt anbefalet afvaskning med rent vand efter kontakt med havskum og vand fra indsøer.

Læs pressemeddelelsen fra Miljøministeriet.