Skovnaturen går online

Naturmæssigt særlig værdifuld skov kan nu ses på Danmarks Miljøportal.

Foto: Miljøstyrelsen

Skove med store, gamle og døde træer, sumpskove og græsningsskove.

Det er den slags private skovområder, man nu som noget nyt kan se på Danmarks Miljøportal.

Områderne er registreret af Miljøstyrelsen som naturmæssigt særligt værdifulde skove, altså skov med stor værdi for biodiversiteten.

Registreringerne dukker løbende op på Danmarks Miljøportal, efterhånden som kortlægningen skrider frem. Kort og data som endnu ikke er kvalitetstjekket er mærket med ”ikke godkendt”.

Se skovnaturen her (Vejledning til brug af kortet: Find dit område ved at zoome ind på kortet med ”+”. Klik på cirkel ud for ”vælg område” i boksen øverst til venstre. Træk en cirkel på kortet. Find ”Skovnaturtyper” i kolonnen til venstre, som er dateret i 2023 eller 2024 og vælg en registrering (klik på den). En grå polygon vil fremkomme på kortet. For at se hvad der er registreret i polygonen klik på dråben i polygonen og du kommer til en side hvor registreringerne fremgår).

Går efter planen

Kortlægningen af skoven blev indledt i 2023 og er i øjeblikket knap halvvejs. Den forventes afsluttet og godkendt med udgangen af 2024.

På Danmarks Miljøportal kan man nu se i alt cirka 6.000 hektar naturmæssigt særlig værdifuld skovnatur, som er registeret og indtegnet.

Læs mere om kortlægningen her

Fakta: Hvad er naturmæssigt særlig værdifuld skov

Naturmæssigt særlig værdifuld skov er skov med naturværdier, der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige. Det vil sige skov, som har særlig stor betydning for bevarelse af biologisk mangfoldighed i Danmark målt for både økosystemer, arter og gener.

Det kan også være skov, som har anden særlig stor naturhistorisk værdi. Der er især fokus på: strukturer som kan ses og måles såsom antal gamle træer, dødt ved og andre strukturer. Kortlægningen af naturmæssigt særlig værdifuld skov har ophæng i skovlovens § 25.