Mindre forurening end ventet ved minkgravene

Fjernelsen af mink og forurenet jord har effektivt forhindret en forurening af miljøet. Det fremgår af Miljøstyrelsens anbefalinger til afværgeforanstaltninger ved minkgravene i Kølvrå og Nr. Felding.

I området her ved Kølvrå var der tidligere minkgrave. Nu er mink og forurenet jord fjernet. Foto: Miljøstyrelsen

Overvågningen af miljøet omkring minkgravene skal fortsætte, men det bliver ikke nødvendigt at rense grundvandet omkring gravene.

Det er hovedkonklusionen i Miljøstyrelsens endelige anbefalinger til afværgeforanstaltninger ved minkgrave, som styrelsen 16. marts har sendt til Fødevarestyrelsen.

Miljøstyrelsen anbefaler, at der i 2022 udtages prøver af grundvandet af to omgange i Nr. Felding og tre gange ved Kølvrå for at sikre, at den lille rest af forurening i jorden nedbrydes naturligt. Prøvetagningen af grundvand omkring gravene fortsætter, indtil Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke længere er et behov for overvågning.

”Minkenes påvirkning af miljøet omkring gravene har været mindre end forventet. Det hænger især sammen med, at det lykkedes meget effektivt at få opgravet alle minkene og en meget stor del af den forurenede jord. Desuden var mange af minkene mindre nedbrudt end frygtet ved opgravningen. Resultatet er, at kilden til forureningen i dag er væk,” siger kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen.

Det rådgivende ingeniørfirma DMR har undersøgt jorden og grundvandet for Fødevarestyrelsen, efter at minkene er gravet op. Rambøll og COWI/GEO har for Miljøstyrelsen gennemgået det materiale, som Fødevarestyrelsens rådgiver har udarbejdet.

Læs Miljøstyrelsens anbefalinger og rådgivernes faglige rapporter

Inden Miljøstyrelsen udarbejdede de endelige anbefalinger, har Rambøll og COWI/Geos anbefalinger til afværgeløsninger været sendt til kommentering hos Fødevarestyrelsen, kommunerne, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Region Midtjylland.

Området ved Nr Felding efter at minkene er gravet op. Foto: Miljøstyrelsen