Blomsterbuketten kan indeholde pesticider

Et kortlægningsprojekt om pesticider i importerede blomster viser, at blomsterbuketten kan indeholde restkoncentrationer af pesticider.

Februar er lig med valentinsdag. Det er en anledning, som mange danskere bruger til at forkæle deres partner med en buket blomster.

En del blomster importeres fra lande uden for EU til f.eks. Holland og Tyskland, hvorfra de kommer videre til Danmark. Importerede blomster fra ikke EU-lande kan indeholde pesticider, som ikke er godkendt i EU.

I EU gælder fælles EU-regler om, at pesticider kun må anvendes, hvis de er godkendt af myndighederne. Samme regler gælder ikke nødvendigvis i de lande, hvorfra blomsterne importeres.

Miljøstyrelsen har derfor i 2021 igangsat et kortlægningsprojekt, som har kortlagt, hvor blomsterprodukter stammer fra, og hvilke pesticider de er behandlet med, herunder om disse pesticider er forbudte at anvende i Danmark. Undersøgelsen viser, at der i importerede blomster og associerede produkter (f.eks. blomsterløg og potteplanter) kan findes restkoncentrationer af pesticider, som ikke er tilladt at anvende i EU. Undersøgelsen viser, at over halvdelen af pesticidaktivstofferne (7 ud af 11), som er godkendte i Filippinerne, ikke er tilladte at anvende i EU. Tilsvarende er ca. halvdelen (36 ud af 74) af de godkendte pesticidaktivstoffer i Malaysia ikke tilladt at anvende i EU.

Blomster behandles typisk med pesticider for at medvirke til, at blomsten bliver smuk med blade uden pletter fra svampesygdomme eller skader fra insekter.

Hvilke pesticider og mængder, der er anvendt, afhænger af produkttype og produktionsland. Miljøstyrelsen planlægger i 2022 et opfølgende projekt, hvor der skal analyseres for hvilke pesticider, der er anvendt i afskårne blomster importeret fra lande uden for EU. Hvis der identificeres problematiske pesticider i blomsterne, vil Miljøstyrelsen vurdere forbrugerens eksponering og risikoen for sundheden. Tilsvarende vil det også blive vurderet, om det er problematisk for miljøet, når blomsterne efterfølgende håndteres som affald.

I kortlægningsprojektet er det undersøgt, hvilke pesticider der bliver anvendt i blomsterprodukter importeret fra lande uden for EU, samt hvor produkterne stammer fra. Dette er gjort ved at gennemgå litteratur, foretage en markedsundersøgelse af bl.a. blomsterbutikker, planteskoler og gartnerier og endeligt ved at interviewe eksperter på området, myndigheder i andre lande, analyselaboratorier, brancheforeninger m.fl.

Læs hele kortlægningsprojektet og se resultaterne.

Det opfølgende projekt i 2022 forventes afsluttet sidst på året.

Tips til forbrugerne

Hvis du vil begrænse din udsættelse for eventuelle problematiske pesticider, kan du følge disse to tips:

  • Køb økologiske blomster.
  • Køb primært danske eller europæiske blomster.

Yderligere information

Sehbar Khalaf, toksikolog, Miljøstyrelsen på mail: sehkh@mst.dk eller telefon 30 57 18 64.