Kortlægning af pesticider i blomster fra lande uden for EU

Inden for blomsterproduktion benyttes der en række pesticider, blandt andet til bekæmpelse af skadedyr og plantesygdomme. Formålet med projektet var at kortlægge, hvilke pesticider der anvendes i blomsterprodukter i lande uden for EU, og at få et overblik over den eksisterende viden om indholdet af pesticidrester i blomsterprodukter, som importeres fra andre lande. Fokus i projektet er produkter såsom afskårne blomster, potteplanter og blomsterløg, som er tiltænkt brug hos forbrugeren.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 188, 2022

Kortlægningen viste, at der bliver anvendt pesticider i importerede blomster og associerede produkter, og dette omfatter også pesticider som ikke er godkendt at anvende i EU.

En stor del af produkterne importeres særligt til Nederlandene og Tyskland, hvorfra de distribueres videre til bl.a. Danmark.

Det har vist sig vanskeligt at kortlægge, hvad oprindelseslandene egentlig er og derfor også hvilke konkrete pesticider der kan være anvendt i konkrete produkter. Hvilke pesticider og mængder der er tale om, afhænger af produkttype og produktionsland, hvilket ikke har været muligt at afdække endeligt.

Læs projektartikel, en kort gennemgang af projektets resultater. 

Læs publikation