Ringkøbing-Skjern Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for projektet Kibæk, Troldhede og Fjelstervang, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres: 

 • Geofysisk kortlægning ved Kibæk og Troldhede
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model ved Kibæk
 • Opdatering af den hydrologiske model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Vandprøvetagning
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningsprojektet Indvindingsoplande udenfor OSD, Syd blev følgende delopgaver udført: 

 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opdatering af den hydrologiske model
 • Beregning af indvindingsoplande 
 • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande