Køge Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Køge Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Køge Kommune blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning med fokus på nitrat, sulfat, vandtyper og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO i OSD

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder