Luftforurening fra fritidsbåde

Fritidsbåde og motorer skal opfylde ganske bestemte krav for at kunne markedsføres i EU. I 2003 vedtog EU-landene regler, der begrænser fritidsbådes og vandscooteres støj- og luftforurening. Kravene gælder for alle typer motorer, også benzindrevne totaktsmotorer.

lille motorbåd

De nye regler mindsker miljøbelastningen fra fritidsfartøjer. For nogle motorer regner man med, at forureningen med sundhedsskadelige partikler vil falde med ca. 30%. Kravene til luftforurening er på niveau med de krav, der i begyndelsen af 1990’erne blev stillet til biler. 

Samtidig mindskes støjen, der påvirker såvel mennesker som dyr negativt.

De nye fælles EU-regler betyder, at producenter ikke behøver at tage særskilt hensyn til de forskellige EU-landes regler. Det er en fordel, da producenter af fritidsfartøjer og motorer ellers skulle lave særlige modeller til en række lande for at opfylde nationale regler.

EU-reglerne er gennemført i bekendtgørelse nr. 1690 af 2. december 2015 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer (på retsinfo.dk).