Luftforurening fra fritidsbåde

Fritidsbåde og motorer skal opfylde ganske bestemte krav for at kunne markedsføres i EU. I 2003 vedtog EU-landene regler, der begrænser fritidsbådes og vandscooteres støj- og luftforurening. Kravene gælder for alle typer motorer, også benzindrevne totaktsmotorer.

lille motorbåd

 

Reglerne mindsker miljøbelastningen fra fritidsfartøjer. Kravene til luftforurening er på niveau med de krav, der i begyndelsen af 1990’erne blev stillet til biler. 

Samtidig mindskes støjen, der påvirker såvel mennesker som dyr negativt.

De fælles EU-regler betyder, at producenter ikke behøver at tage særskilt hensyn til de forskellige EU-landes regler. Det er en fordel, da producenter af fritidsfartøjer og motorer ellers skulle lave særlige modeller til en række lande for at opfylde nationale regler.

EU-reglerne er for så vidt angår luft- og støjemissioner implementeret i bekendtgørelse nr. 1596 om regulering af støj- og luftemissioner fra fritidsfartøjer og personlige fartøjer af 30. juni 2021.