Partikelfilter betyder lavere afgift

For at få flere til at anskaffe en dieselbil med partikelfilter opkræves der årligt et partikeludledningstillæg på 1.000 kr.

Diesel skrevet på asfalt

Fritagelse for partikeludledningstillæg

Alle nye personbiler og varebiler, der kører på diesel, og som udleder for mange partikler, får fra 1. januar 2010 et tillæg til vægt- og ejerafgiften på 1.000 kr. årligt. Tillægget gælder de biler, der enten ikke overholder EU-normen om udledning af højst 5 mg partikler pr. kilometer, eller biler der ikke har eftermonteret et effektivt partikelfilter. Tillægget fritages, hvis man lader et godkendt partikelfilter installere på køretøjet. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Det er vigtigt at sikre, oplysninger om eftermontering af partikelfilter bliver registreret i Motorregisteret (DMR), således at tillæget ikke opkræves. Hos Skat er det muligt at læse mere om reglerne for registrering af partikelfilter i Motorregisteret

Tilskud til eftermontering af partikelfilter

Ejere af dieselpersonbiler der har ladet et partikelfilter eftermontere har nu mulighed for at søge om et tilskud på op til 2.000 kr. Det er muligt at læse mere om tilskuddet og ansøge her.