Indsats for NOx-snyd på lastbiler

I 2018 introducerede den danske regering en række initiativer mod luftforurening og klimaforandringer i rapporten ”Sammen om en grønnere fremtid”. Et af initiativerne omhandler en dedikeret indsats mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på lastbiler.

I EU er der vedtaget de såkaldte euronormerne der indeholder grænseværdier for hvor meget et køretøj må forurene, SCR-systemer (Selective Catalytic Reduction) anvendes derfor i store lastbiler for at fjerne kvælstofoxider (NOx) fra udstødningsgasen. I 2018 blev der gennemført et pilotprojekt med fokus på manipulation af SCR-systemerne i Danmark, du kan læse mere om projektet her. Baggrunden for projektet var, at flere færdselskontroller både i Danmark og andre lande, har vist at manipulation med SCR-systemerne er udbredt blandt vognmænd. 

Der blev på finansloven 2019 afsat tre mio. kr. i 2019 og tre mio. kr. i 2020 til en dedikeret indsats mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på lastbiler. Arbejdet udføres i samarbejde mellem Rigspolitiet, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Færdselsstyrelsen. På baggrund af dette samarbejde er der blevet udarbejdet følgende to rapporter omhandlende NOx-snyd for lastbiler:

  • 2019: Control of SCR-systems using roadside remote sensing
  • 2020: Real Driving Emission in Copenhagen

Control of SCR-systems using roadside remote sensing

I 2019 blev der udarbejdet et projekt der fokuserede på manipulation og fejl på SCR-systemerne. Projektet havde til formål at undersøge omfanget af manipulation og fejl på SCR-systemerne, og hvilken betydning det havde for udledningen af NOx. Derudover blev forskellige RDS-metoder (Remote Sensing Devices) undersøgt, og hvordan de kan anvendes til rutinekontrol af SCR-systemer. Projektet er udarbejdet af Danish Centre for Environment and Energy (DCE) og NEQ ApS.

Rapporten foreslår tre primære grunde for at SCR-systemerne ikke fungere optimalt; manipulation, kold operation eller manglende vedligeholdelse.

Rapporten kan downloades her.

Real Driving Emission in Copenhagen

I 2020 blev der udført et projekt, hvor det blev undersøgt hvorledes simulerede vareleverancer ved lastvogne og varevogn ville udlede NOx ved bykørsel. Kørslerne foregik i København. Projektet er udarbejdet af EXIS sammen med ECM og Applus Danmark.

I projektet er tre tunge lastbiler og en varebil blevet testet for en række emissionsparametre, og for hvordan systemet til efterbehandling af udstødningsgas fungerer. Alle køretøjer var dieseldrevne, som det ofte bruges ved varetransport.

Nogle af konklusionerne fra rapporten er følgende: 

  • Hvis motoren er for stor i forhold til lasten eller køretøjet køre med lav hastighed og mange stop (som ofte sker i byen), kan det være at motoren ikke bliver belastet nok og derfor har en lavere arbejdstemperatur. Dette kan medføre at rensningen af NOx ikke foregår optimalt.
  • Motoren opvarmes og nedkøles hurtigere på tunge køretøjer end på mindre køretøjer. Derfor kunne det overvejes at benytte forskellige tilladte maksimumstider ved tomgang, for henholdsvis små og tunge køretøjer. 
  • Partikeludledningen fra køretøjerne var konstant lave medmindre der foregik regenerering.

Undersøgelse bygger på et meget lille antal testede køretøjer og der bør således udføres flere undersøgelser.

Rapporten kan downloades her.

Du kan læse mere om indsatsen mod snyd med lastbilers emissions-begrænsende systemer på Færdselsstyrelsen hjemmeside