Biler i tomgang

Miljøstyrelsen får ofte breve fra borgere, der klager over, at biler holder med motoren i tomgang. Der er imidlertid gjort en række tiltag for at komme problemet til livs.

udstødninggas

Kommunerne er ansvarlige for regler for tomgang, fordi eventuelle gener normalt vil optræde lokalt i byområder. Det er derfor også bedst, at det er den enkelte kommune, der bestemmer, om der er brug for regler om tomgang i lokalområdet. En stor del af de danske kommuner har allerede indført regler om tomgang.

Kommunerne har siden 1982 haft mulighed for at fastsætte regler om biler, der holder med motoren i tomgang.

Læs reglerne i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter, kapitel 9 (på Retsinformation)

Henvend dig til din kommune og få oplyst, om der er regler for tomgang i din by.

Kampagner mod tomgangskørsel

Overtrædelser af bestemmelserne meldes til politiet og kan straffes med bøde. I praksis er det imidlertid svært at kontrollere om reglerne overholdes. For at opfordre bilejerne til at slukke motoren har Miljøstyrelsen, kommunerne og FDM ved flere lejligheder gennemført kampagner.

Se for eksempel Københavns kommunes folder Tomgangskørsel fører ingen vegne

Udslippet af skadelige stoffer fra biler i tomgang er reguleret via de fælles europæiske normer for luftforurening fra biler (euronormerne) . Euronormerne er blevet skærpet væsentligt over de seneste 15 år, hvilket samlet set har ført til en reduktion på over 90 % i udslippet af svovl og kvælstofoxider fra nye biler. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at de miljømæssige skader fra biler, der holder med motoren i tomgang, er væsentlig mindre i dag end i 1982, hvor tomgangsreglerne blev indført. Dog er der fortsat tale om en lokal forureningskilde.