Forsøgsmæssig afprøvning - Artikel 54

Her kan du som ansøger læse om mulighederne for at få godkendelse til forsøgsmæssig afprøvning.

Midler med nye sammensætninger og/eller aktivstoffer, der er under udvikling, kan afprøves forsøgsmæssigt med tilladelse fra Miljøstyrelsen. Der kan også være tale om midler, der allerede er godkendt, men til andre anvendelsesområder end det aktuelle, som man ønsker at afprøve midlet i.

Hent ansøgningsskema.

Du kan indsende ansøgningsmaterialet elektronisk via e-mail til Obfuscated Email. Skriv: ”Ansøgning om forsøgsmæssig afprøvning (produktnavnet)” i emnefeltet.

Du kan desuden indsende materiale til vores postadresse:

Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider
Tolderlundsvej 5
DK-5000 Odense C