Sådan læser du etiketten

Når et pesticid er godkendt af Miljøstyrelsen, vil emballagen være forsynet med en dansk etiket med brugsanvisning. Miljøstyrelsen skal godkende den tekst, der står på etiketten.

En dansk etiket viser, at produktet er godkendt i Danmark, og at pesticidet kun indeholder aktivstoffer, som er tilladte i Danmark.

Tjekliste til hvad du skal være opmærksom på, når du læser etiketten

Etiketten indeholder standardoplysninger om indholdsstoffer samt korrekt og sikker brug. Vær opmærksom på at etiketterne kan se forskellige ud.

Korrekt brug omfatter hvor, hvornår og hvordan du sprøjter. Resultatet af sprøjtningen bliver også beskrevet. Eksempelvis at ukrudt visner ned i løbet af to uger. Informationerne er typisk samlet under overskriften "Brugsanvisning" eller "Anvendelse".

Sikker brug handler om at bruge pesticidet på en måde, der ikke skader dig selv eller miljøet. Det handler også om at sørge for at opbevare midlet forsvarligt - og at du ved, hvordan du skal skille dig af med det.

Sundheds- og sikkerhedsanvisninger står som regel under overskriften "Forsigtig" eller "Advarsel". Der kan være krav om, at du skal bruge handsker, at du skal vaske dig efter brug, eller at børn og husdyr ikke må færdes på området, før pesticidet er tørret ind. På mange pesticider står der også, at man ikke må bruge midlet nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Faresymboler betyder, at rester og tom emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis midlet ikke har et faresymbol, kan man aflevere rester og tom emballage til den almindelige kommunale affaldsordning.

Læs mere om de forskellige faresymboler

Fakta om aktivstoffer

Det stof, der bekæmper ukrudt, skadedyr eller svampesygdomme kaldes for aktivstoffet. De fleste pesticider indeholder også andre stoffer - tilsætningsstoffer - bl.a. opløsningsmidler eller stoffer, der skal hjælpe aktivstoffet med at hæfte sig fast på planten.

Du finder som regel oplysningerne om aktivstofferne nederst på etiketten. Der kan være forskel på overskriften, men ofte står aktivstofferne under "Analyse", "Indhold" eller "Deklaration". Det aktivstof der står først, er det, der er mest af i produktet.

Ønsker du at vide mere om, hvor mange der bruger pesticider i deres private haver?

Se statistikken for salg af pesticider til brug i haver