Fornyelse G1-autorisation

Hvis du vil forny din eksisterende G1-autorisation, skal du først gennemføre og bestå en digital online prøve i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Formålet med prøven er at teste din viden om anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe og således sikre, at du stadigvæk er kvalificeret til at erhverve en ny G1-autorisation.

Den digitale prøve i MAB finder du ved at logge på MAB og gå til autorisationstypen "G1 - Gasning af muldvarpe og mosegrise". Når du har bestået den digitale prøve, kan du straks herefter erhverve dig en ny G1-autorisation. Prøven er gratis, men det koster 447 kr. at forny autorisationen, som vil gælde i 5 år fra den dato, du har bestået den digitale prøve. Prøven kan først tages 6 måneder før udløbet af din eksisterende gyldige autorisation. Herudover skal den tages og bestås inden for 6 måneder efter udløb af din autorisation, da du ellers skal på et nyt grundkursus.

Bemærk, at det er en forudsætning, at du har en G1-autorisation, for at kunne tage den digitale prøve.

Hvis man ikke kan benytte NemID Privat, skal man rette henvendelse til Miljøstyrelsen via Obfuscated Email, idet Miljøstyrelsen da vil foranstalte en prøve, der afholdes ved fysisk fremmøde i Miljøstyrelsen i Odense.

Beskrivelse af prøven

Prøven består af 10 spørgsmål, som udskiftes hver gang prøven påbegyndes.

Det er ikke muligt at sætte prøven på pause, eller afbryde prøven for derefter at genoptage den. Prøven skal med andre ord gennemføres så snart du har trykket på ”start”.

Der er 3 faste spørgsmål, som skal besvares korrekt for at bestå prøven og 7 øvrige spørgsmål, hvoraf 5 af dem skal besvares korrekt for at bestå prøven. Det vil sige, at du i alt skal have svaret korrekt på mindst 8 af spørgsmålene, hvoraf de 3 faste spørgsmål skal være blandt de korrekte besvarelser.

Du har 15 minutter til at gennemføre prøven. Prøven stopper automatisk, når tiden udløber. Består du ikke prøven, kan du med det samme forsøge at tage prøven igen, eller du kan vente til et senere tidspunkt.

Du har 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består prøven efter 3 forsøg, skal du bestå et grundkursus igen for at kunne generhverve autorisationen.

Du kan evt. inden du gennemfører den digitale online prøve i MAB, orientere dig i kursusmaterialet: Anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe (udarbejdet af Aarhus Universitet)

Spørgsmål

For yderligere spørgsmål, kontakt Miljøstyrelsens Informationscenter på tlf. 72 54 44 66 eller på Obfuscated EmailObfuscated Email. Det har hidtil kun været muligt for personer med en G1-autorisation, at tage opfølgningsprøven i MAB via en digital prøve. Det vil fremadrettet også være muligt, at tage prøven på anden vis, hvis man ikke kan benytte MitID Privat.