Tips om trætjære

Trætjære anvendes til udendørs overfladebehandling af træ. Trætjæren kan bl.a. være allergifremkaldende og miljøskadelig.

Tips om trætjære

  • Læs og følg vejledningen på produktet
  • Beskyt hud og øjne mod stænk, ved hjælp af handsker af fx nitrilgummi, beskyttelsesbriller og kraftigt arbejdstøj.
  • I tilfælde af gener eller ubehag kan du anvende en gasfiltermaske med A2-filter.
  • Professionelle brugere skal følge Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter.
  • Undgå at spilde på jorden, da trætjæren kan være miljøfarlig.
  • Aflever rester på genbrugsstationen efter arbejdet