Kemiindsats 2022-25

For at sikre en målrettet indsats udarbejdes der handlingsplaner og strategier på kemikalieområdet, både generelle og for specifikke kemikalier og produkter. Den seneste kemikalieindsats dækker perioden 2022-2025.

Kemiindsatsen, som også omfatter utilsigtet kemi i fødevarer er indgået med alle Folketingets partier, og allokerer i alt 304,1 mio. kr. over årene 2022-25, herunder også til en særlig biocidaftale. Aftalen om kemiindsats indeholder følgende 4 hovedoverskrifter:

1. Ansvarlig grøn kemi i en bæredygtig verden - om de store dagsordener og herunder EU’s kemikaliestrategi,

2. Et giftfrit miljø, sikre fødevarer, sikre danske arbejdspladser og trygge forbrugere - om håndtering af skadelig kemi,

3. Et solidt fagligt grundlag – om troværdigt, relevant og kompetent forarbejde til en ansvarlig og retfærdig kemikaliepolitik,

4. Håndhævelse – kompetent tilsyn og mærkbare og retfærdige sanktioner - om kontrol.

Læs Kemiindsats 2022-2025 på Miljøministeriets hjemmeside