Handlingsplaner for kemikalieområdet

For at sikre en målrettet indsats udarbejdes der handlingsplaner og strategier på kemikalieområdet, både generelle og for specifikke kemikalier og produkter. Den seneste kemikalieindsats dækker perioden 2022-2025.

Den nyeste kemiindsats, som også omfatter utilsigtet kemi i fødevarer er indgået med alle Folketingets partier, og allokerer i alt 304,1 mio. kr. over årene 2022-25, herunder også til en særlig biocidaftale. Biocider er kemiske produkter, der bruges til at bekæmpe uønskede organismer, som findes mange steder i vores dagligdag. Fx er håndsprit, træbeskyttelse og produkter mod skadedyr alle biocider.

I aftalen er der blandt andet aktiviteter, der sætter ind over for  allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer. 

Kemiindsats 2022-2025

Kemiindsatsen, som også omfatter utilsigtet kemi i fødevarer er indgået med alle Folketingets partier, og allokerer i alt 304,1 mio. kr. over årene 2022-25, herunder også til en særlig biocidaftale. Aftalen om kemiindsats indeholder følgende 4 hovedoverskrifter:

  • Ansvarlig grøn kemi i en bæredygtig verden - om de store dagsordener og herunder EU’s kemikaliestrategi,
  • Et giftfrit miljø, sikre fødevarer, sikre danske arbejdspladser og trygge forbrugere - om håndtering af skadelig kemi,
  • Et solidt fagligt grundlag – om troværdigt, relevant og kompetent forarbejde til en ansvarlig og retfærdig kemikaliepolitik,
  • Håndhævelse – kompetent tilsyn og mærkbare og retfærdige sanktioner - om kontrol.

Læs Kemiindsats 2022-2025 (mim.dk)

Særlige handlingsplaner

I forbindelse med kemiindsats 2018-2022 var der en række initiativer på PVC og allergiområdet.

Se vores temasider om
PVC-strategi
Allergi-strategi