Risiko for miljøet og nanomaterialer

Miljørisici i relation til nanomaterialer er vurderet i et projekt der undersøger 10 nanomaterialer, som er udvalgt på baggrund af anvendt mængde eller farlige egenskaber.

Det er vanskeligt at måle nanomaterialer i miljøet. Derfor har man i dette projekt benyttet modellering til at forudsige miljøeksponering.

Modelleringen er baseret på tre typer parametre. For det første den anvendelse af nanomaterialet, som fører til udledning. For det andet nanomaterialets egenskaber i miljøet, og for det tredje en række grundlæggende antagelser, som er nødvendige for modellering.

Disse parametre samt vurderingen af eksponering er dokumenteret i følgende rapporter:

De iboende farer ved 10 udvalgte nanomaterialer er præsenteret i denne rapport:

Endelig giver denne rapport en vurdering af mulige miljørisici:

Siden er opdateret 20. december 2020