Overblik over nanomaterialer i Danmark

Samlet overblik over "Bedre styr på nano"-indsatsen og mulige konsekvenser for forbrugere og for miljøet.

Sammenfattende rapport

Denne rapport giver et resume af de vigtigste resultater af de 30 rapporter og af etableringen af nanoproduktregistret:

Rapporten giver også en kort introduktion til, hvad nanomaterialer er, og perspektiverer desuden indsatsen i forhold til gangværende aktiviteter indenfor forskning, lovgivning og standardisering. Rapporten findes også på engelsk:

Sammenfatning af risici for forbrugere og miljøet
To projekter har set på mulige risici for forbrugere og for miljøet, og deres hovedkonklusioner er præsenteret i disse rapporter:

Siden er opdateret 20. december 2020