Identifikation og bestemmelse af nanomaterialer

Det er vanskeligt at definere og identificere nanomaterialer. Ligeledes er det vanskeligt at måle nanomaterialer i forbrugerprodukter og i miljøet. Rapporterne på denne side giver en introduktion til, hvor udfordringerne ligger.

Definitioner

Både Europa-Kommissionen og ISO har foreslået definitioner af nanomaterialer. ISO har defineret en række begreber, der anvendes om nanomaterialer i teknisk sammenhæng, mens eu-Kommissionen har foreslået en definition af nanomaterialer, som benyttes i EU-lovgivning. EU-definitionen benyttes således i Bekendtgørelse 644/2014, som ligger til grund for det danske nanoproduktregister.

I følgende rapporter er definitionerne et vigtigt grundlag og de bliver derfor også diskuteret:

Analytisk bestemmelse

Fordi nanomaterialer er så små, er det vanskeligt at måle dem i produkter og i miljømatricer (vand, jord, sediment mv.), og når de frigives fra produkter. Det betyder også, at det er vanskeligt at lovgive om nanomaterialer og at afgøre, om et givet materiale kan defineres som et nanomateriale.

Rapporterne nedenfor indgår om analytisk identifikation og måling af nanomaterialer som vigtige elementer.

Siden er opdateret 20. december 2020