Substitution af bly

Danske virksomheder kan bidrage til at udfase brugen af bly i produkter ved at udvikle blyfrie alternativer. Miljøstyrelsen understøtter udviklingen.

Hvis din virksomhed producerer produkter med bly, kan I bidrage til et bedre miljø, forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og få en grønnere profil, ved at udvikle blyfrie alternativer.

Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) giver økonomisk støtte til virksomhedernes udvikling af nye miljøteknologiske løsninger - herunder også substitution af skadelige kemiske stoffer som bly.

Læs mere om miljøeffektiv teknologi, og hvordan din virksomhed kan få støtte til udvikling af blyfrie produkter.

 

Produkter der stadig indeholder bly

Der findes stadig produkter, hvor det endnu ikke er lykkedes at udvikle og markedsføre alternativer uden bly.

Det drejer sig f.eks. om:

  • Legeringer som aluminium, stål, bronze, messing, zink
  • Skibskøle og blybælter til erhvervsdykning
  • Glasurer på tegl, mursten og klinker samt blyindfattede ruder og glas.

Miljøstyrelsen har i 2006 gennemgået samtlige produkter, hvor bly indgår for at se, hvorvidt der er udviklet blyfrie alternativer:  Miljøprojekt nr. 1080, 2006, Evaluering af blybekendtgørelsen