Substitution af bly

Danske virksomheder kan bidrage til at udfase brugen af bly i produkter ved at udvikle blyfrie alternativer. Miljøstyrelsen understøtter udviklingen.

Hvis din virksomhed producerer produkter med bly, kan I bidrage til et bedre miljø, forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og dermed får en grøn profil, ved at udvikle blyfrie alternativer.

Regeringen støtter udviklingen af blyfrie produkter. Der er for eksempel på finansloven for 2014 reserveret cirka 100 millioner kroner til at støtte virksomhedernes udvikling af nye miljøteknologiske løsninger - herunder også substitution af skadelige kemiske stoffer som bly.

Læs mere om miljøeffektiv teknologi, og hvordan din virksomhed kan få støtte til udvikling af blyfrie produkter.

Miljøstyrelsens arbejde med substitution af bly

Miljøstyrelsen har tidligere givet støtte til udvikling af blyfri taginddækning og blyfrie erhvervs-fiskeredskaber.

Du kan læse om blyfri taginddækning i rapporten:  Udvikling af materiale og monteringsproces for alternativ til blyinddækninger på bygninger

Inden for erhvervsfiskeri har man tidligere brugt bly i både synk og i synkeliner. I rapporten  Sammenfatning af Blyprojekt  kan du læs om blyfrie synk. Du kan læse om blyfire synkeliner i Rapport fra arbejdsgruppe om fiskeredskaber uden bly  og i rapporten  Økonomisk og teknisk vurdering af blyfri synkeliner

Produkter der stadig indeholder bly

Der findes stadig produkter, hvor det endnu ikke er lykkedes at udvikle og markedsføre alternativer uden bly.

Det drejer sig f.eks. om:

  • Bilbatterier
  • Legeringer som aluminium, stål, bronze, messing, zink
  • Skibskøle og blybælter til erhvervsdykning
  • Ammunition
  • Glasurer på tegl, mursten og klinker samt blyindfattede ruder og glas.

Miljøstyrelsen har gennemgået samtlige produkter, hvor bly indgår for at se, hvorvidt der er udviklet blyfrie alternativer:  Miljøprojekt nr. 1080, 2006, Evaluering af blybekendtgørelsen