Om Rentolin

Rentolin og lignende produkter er kun tilladt til udendørs anvendelse. Det er forbudt at sælge Rentolin og lignende produkter til indendørs brug.

Træbehandlingsmidlet Rentolin har i perioden 1979-1998 været markedsført til indendørs anvendelse, selv om det kun var beregnet til udendørs brug. Efter flere henvendelser om gener blev det i 1998 forbudt at markedsføre produktet til indendørs anvendelse.

Hvad er Rentolin?

Rentolin er et produkt til overfladebehandling af træ. Rentolin indeholder en blanding af olie og opløsningsmiddel (ofte mineralsk terpentin) og en lille mængde svampemiddel (dichlofluanid). Ved påføring trænger produktet ned i træet. Opløsningsmidlet damper af, og der efterlades en beskyttende olieoverflade.
Når man bruger den type produkter, kan der opstå høje dampkoncentrationer af opløsningsmiddel i luften. Inden for få uger vil denne afdampning dog være meget begrænset. Svampemidlet trænger ind i træet, men det kan over lang tid afgive små mængder dampe fra overfladen.

Er produktet anvendt på træværk indendørs, kan det medføre en række gener såsom hovedpine, svimmelhed, utilpashed, øjen- og luftvejsirritation, kvalme og hududslet. Mange af disse symptomer er velkendte ved brug af organiske opløsningsmidler som f.eks. mineralsk terpentin.

Læs mere om forholdsreglerne ved brug af Rentolin her .

Svampemidlet vurderes - ud fra de lave koncentrationer, der er målt i indeklimaet - til at spille en meget lille rolle for langt de fleste mennesker.
Men allergiske reaktioner kan ikke udelukkes. Stoffet har nemlig i dyreforsøg vist sig, at kunne give hudallergi. Miljøstyrelsen har fra en førende allergiekspert fået oplyst, at man på danske hudklinikker ikke har erfaringer med, at dichlofluanid er allergifremkaldende.
En del personer angiver fortsat at have problemer ved at opholde sig i rum med rentolinbehandlede materialer.

Rentolin og MCS

I en periode kom der mange klager fra privatpersoner, som havde anvendt træbeskyttelsesmidlet Rentolin i deres hjem. Produktet er - som nævnt - kun beregnet til udendørs anvendelse, men importøren reklamerede med, at det kunne bruges til lofter, gulve og køkkenborde.

Flere af disse personer var blevet undersøgt på arbejdsmedicinske klinikker, som fandt et sygdomsbillede, der lignede MCS med gener fra centralnervesystemet og flere andre organer. Mange tilfælde blev diagnosticeret som akutte forgiftninger med opløsningsmidler, mens det ikke var muligt for arbejdsmedicinerne at dokumentere en sammenhæng mellem Rentolin-behandling af træoverflader og de kroniske MCS-gener (Viskum, 1999).

Læs mere om Rentolin-skader og, hvordan man uviser hensyn, når man bruger stoffet her. 

Læs mere om MCS på Astma og Allergiforbundets hjemmeside.

Siden er opdateret 20. december 2020