Distributør: Ansvar for overholdelse af reglerne

Den ansvarlig person har det overordnede ansvar for, at et kosmetisk produkt overholder lovgivningen. Dog har distributøren også pligt til at reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningens regler.

Ulovlige produkter
Distributøren må ikke sætte et produkt på markedet, hvis virksomheden finder grund til at tro, at produktet ikke overholder reglerne.

Er der tale om et produkt, som virksomheden allerede har sat på markedet, skal virksomheden sørge for, at der bliver truffet afhjælpende foranstaltninger. Det betyder, at produktet enten skal trækkes tilbage fra markedet, eller at det skal mærkes om, alt afhængig af, hvad overtrædelsen består i.

Risiko for sundhed
Hvis det pågældende produkt viser sig at kunne udgøre en risiko for menneskers sundhed, skal distributøren orientere både den ansvarlige person og de kompetente myndigheder i det land, distributøren har markedsført produktet.

Samarbejde med myndigheder
Distributøren har pligt til at samarbejde med myndighederne om håndtering af eventuelle risici ved et produkt, som virksomheden har sat på markedet. Det betyder bl.a. at distributøren på anmodning fra myndighederne skal indlevere den nødvendige information om produktets mærkning.