Cannabis og CBD(cannabidiol) i kosmetiske produkter

Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant stof.

Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant stof.

Forbud mod narkotika og særligt om cannabis

Det følger af kosmetikforordningens artikel 14, stk. 1, litra a), at kosmetiske produkter ikke må indeholde de forbudte stoffer som nævnes i kosmetikforordningens bilag II (forbudslisten). I forbudslisten fremgår af løbenummer 306:

 ”Narkotika, naturlige og syntetiske. Alle stoffer optaget i tabel I og II til The single convention on narcotic drugs (Treaty Series No 34 (1965) (mnd. 2631); underskrevet i New York, den 30. marts 1961.”

Det vil sige, at stoffer, som er optaget i tabel I og II til FN´s konvention om narkotika (1961) forbudte i kosmetiske produkter. Af denne konventions tabel I fremgår stoffet cannabis på følgende måde:

"CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES of CANNABIS"

Det fremgår af FN´s konvention om narkotiske stoffer (1961) artikel 1, stk. 1, litra b) – d), hvad der skal forstås ved "cannabis"):

  • ”Cannabis”: de blomstrende eller frugtbærende toppe af hampeplanten (bortset fra frø og blade, der ikke ledsages af toppen) hvorfra harpiksen ikke er udvundet, uanset deres benævnelse.
  • ”Cannabis planten”: enhver plante af slægten cannabis
  • ”Cannabis harpiks”: den harpiks (resin), i rå eller oprenset stand, der er udvundet af hampeplanten.

Det er især de blomstrende eller frugtbærende toppe af hampeplanten, som indeholder cannabinoider, herunder det virksomme stof CBD (cannabidiol). Desuden kan der være indhold af THC (tetrahydrocannabinol), der er det cannabinoid, som er det mest potente stof i hash og marihuana og dét, der kan føre til en rus.

Grænseværdier

Der er hverken i kosmetikforordningen eller i FN´s konvention om narkotika (1961) fastsat en grænseværdi for anvendelsen af cannabis, og der er heller ikke angivet grænseværdier for indholdet af CBD eller THC. Afgørende er derimod, hvilke dele af planten, der bruges, og hvordan de er blevet behandlet, og om produktet er sikkert at anvende for forbrugeren.

Cannabidiol (CBD)

CBD kan fremstilles ud fra cannabis, men kan også være syntetisk fremstillet. CBD er ikke direkte nævnt i definitionen i konventionen om narkotika, og er derved ikke umiddelbart omfattet af forbuddet. Cannabidiol ekstrakter fra cannabis planten er forbudte at anvende, men syntetisk CBD vil kunne accepteres. Det afgørende er derfor, om CBD er fremstillet ud fra cannabis, herunder ud fra de ligeledes forbudte ekstrakter, tinkturer eller harpiks (resin) af cannabis. Med andre ord: Hvis det CBD, som anvendes, ikke er omfattet af definitionen af cannabis, kan det anvendes lovligt i kosmetiske produkter, hvis produktet i øvrigt opfylder kravene i kosmetikforordningen, herunder at produktet ikke må udgøre en risiko for forbrugeren.

Frugter af hampeplanten (hampefrø) og stoffer og olier og ekstrakter, der er fremstillet ud fra frøene, samt hampetaver (stængler) i isoleret tilstand er undtaget for forbud.

Dokumentationskrav, men ingen krav om godkendelse

Der er ikke krav om, at kosmetiske produkter skal godkendes af myndighederne, eller at der skal gives tilladelse til markedsføring. Til gengæld skal der for hvert kosmetisk produkt være en ansvarlig person i EU, som er ansvarlig for, at kosmetiklovgivningen overholdes. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at det er et kosmetisk produkt man, som ansvarlig person, vil markedsføre. Læs mere om emnet på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

Selv om det er den ansvarlige person, som har det overordnede ansvar, har distributøren også pligt til at reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningen.

Bevisbyrden ligger hos den ansvarlige person for det kosmetiske produkt, som skal kunne dokumentere, at det CBD, der er anvendt i det kosmetiske produkt, ikke er fremstillet fra forbudte stoffer som beskrevet ovenfor og som defineret i FN´s konvention om narkotiske stoffer (1961). Den ansvarlige person skal dermed kunne dokumentere, at dette CBD ikke er omfattet af konventionen om narkotika.

Krav til dokumentationen

Der er ofte anvendt CBD i kosmetiske produkter til huden. Miljøstyrelsen og Kemikalieinspektionen vil dermed forvente, at der kan forevises dokumentation for, at produktet overholder lovgivningen. Den ansvarlige person skal således kunne fremlægge dokumentation på, hvad det anvendte CBD er fremstillet ud fra, herunder en erklæring om hvilke dele af cannabisplanten, der eventuelt er anvendt til produktionen. Beskrivelse af høstmetoden for cannabis kan her være nyttig. Miljøstyrelsen og Kemikalieinspektionen kan også kræve en analyse af renheden for CBD.

Nyttige links

Fødevarer - Fødevarestyrelsen 

Medicisk cannabis - Lægemiddelstyrelsen

Konvention om narkotika

Dansk Narkotikalovgivning - Lægemiddelsstyrelsen