Cannabis og CBD(cannabidiol) i kosmetiske produkter

Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant narkotika, ifølge FN’s konvention angående narkotiske midler.

Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant stof.

Forbud mod narkotika og særligt om cannabis

Det følger af kosmetikforordningens artikel 14, stk. 1, litra a), at kosmetiske produkter ikke må indeholde de stoffer, som nævnes i kosmetikforordningens bilag II (forbudslisten). I forbudslisten fremgår af løbenummer 306:

 ”Narkotika, naturlige og syntetiske. Alle stoffer optaget i tabel I og II til The single convention on narcotic drugs (Treaty Series No 34 (1965) (mnd. 2631); underskrevet i New York, den 30. marts 1961.”

Det vil sige, at stoffer, som er optaget i tabel I og II til FN´s enkeltkonvention angående narkotiske midler (1961) er forbudte i kosmetiske produkter. Af denne konventions tabel I fremgår stoffet cannabis på følgende måde:

"CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES of CANNABIS"

Det fremgår af FN´s konvention om narkotiske stoffer (1961) artikel 1, stk. 1, litra b) – d), hvad der skal forstås ved "cannabis"):

  • ”Cannabis”: de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten (bortset fra frø og blade, der ikke ledsages af toppen) hvorfra harpiksen ikke er udvundet, uanset deres benævnelse.

  • ”Cannabis planten”: enhver plante af slægten cannabis

  • ”Cannabis harpiks”: den harpiks (resin), i rå eller oprenset stand, der er udvundet af cannabisplanten.

Det er især de blomstrende og frugtbærende toppe af cannabis planten, som indeholder cannabinoider, herunder det virksomme stof CBD (cannabidiol) og THC (tetrahydrocannabinol), som er det mest potente stof i hash og marihuana og dét, der kan føre til en rus.

Hvilke dele af cannabisplanten er forbudt i kosmetiske produkter?

De blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabis planten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet, er forbudt at anvende i kosmetiske produkter.

Cannabis harpiks (resin), tinkturer og ekstrakter af cannabis er også forbudt at anvende. Dette omfatter harpiks i rå eller oprenset stand, der er udvundet fra hele cannabis planten, samt tinkturer og ekstrakter af cannabis, hvormed der menes udtræk med alkohol, vand eller andre passende opløsningsmidler fra de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabis planten. Man må dermed ikke anvende ingredienser med følgende navne: ”Cannabis Flower Extract” og ”Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem extract”, da disse er et ekstrakt af blomster, blade og stængler af Cannabis Sativa, Cannabaceae.

Hvilke dele af cannabisplanten er tilladt i kosmetiske produkter?

Ingredienser der stammer fra frø (frugten af cannabis planten), f.eks. Cannabis Sativa seed oil/extract/powder, og blade, der ikke ledsages af toppen, vil være tilladte at anvende i kosmetiske produkter, da de er undtaget af definitionen i FN’s konventions artikel 1. Hampetaver (stængler/stilk fra cannabis planten) vil også være tilladt at anvende i kosmetiske produkter, f.eks. ”Cannabis Sativa Stem Powder”.

Grænseværdier

Der er hverken i kosmetikforordningen eller i FN´s konvention angående narkotiske midler (1961) fastsat en grænseværdi for anvendelsen af cannabis i kosmetiske produkter, og der er heller ikke angivet grænseværdier for indholdet af CBD eller THC.

Det er derfor afgørende, hvilke dele af planten, der bruges, og hvordan de er blevet behandlet, og om det kosmetiske produkt er sikkert at anvende for forbrugeren.

Cannabidiol (CBD)

CBD er et naturligt forekommende cannabinoid, der findes i cannabis planten, men CBD kan også fremstilles syntetisk. CBD er som sådan ikke listet i tabellerne i FN’s konvention angående narkotiske midler. CBD vil dog være forbudt i kosmetiske produkter, såfremt det er fremstillet ud fra de i FN konventionen forbudte dele, som ekstrakter, tinkturer eller harpiks (resin) af cannabis

Syntetisk fremstillet CBD, og CBD fremstillet ud fra de dele af cannabis, der ikke er forbudt ifølge FN konventionen, vil være tilladt at anvende i kosmetiske produkter, hvis det kosmetiske produkt i øvrigt opfylder kravene i kosmetikforordningen, herunder at produktet ikke udgør en risiko for forbrugeren.

Dokumentationskrav, men ingen krav om godkendelse

Det er vigtigt, at man som ansvarlig person sikrer sig, at det rent faktisk er et kosmetisk produkt, man vil markedsføre og ikke eksempelvis er et lægemiddel.  Læs mere om, hvordan kosmetiske produkter defineres. 

Der findes kosmetiske produkter med indhold af cannabis- og CBD, som markedsføres til oral anvendelse – fx til at dryppes under tungen. Mange stoffer vil let vil kunne optages i kroppen ved at dryppe det under tungen. Når produktet skal dryppes under tungen skal den ansvarlige person for det kosmetiske produkt derfor også fremlægge dokumentation for sikkerheden ved, at produktet også kan optages gennem mundhulens slimhinder. Desuden skal den ansvarlige person dokumentere den påståede kosmetiske effekt og funktion af produktet, herunder hvordan cannabis og CBD i olien bidrager hertil ved anvendelse under tungen. Dokumentationen skal fremlægges for kontrolmyndighederne ved deres forespørgsel.

Der er ikke krav om, at kosmetiske produkter skal godkendes af myndighederne, eller at der skal gives tilladelse til markedsføring. Til gengæld skal der for hvert kosmetisk produkt være en ansvarlig person i EU, som er ansvarlig for, at kosmetiklovgivningen overholdes. Du kan læse mere om den ansvarlige persons forpligtelser her:
Læs mere om emnet på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

Den ansvarlige person for det kosmetiske produkt skal kunne dokumentere, at det CBD, der er anvendt i det kosmetiske produkt, ikke er fremstillet ud fra de dele af cannabis, der er forbudt at anvende, som beskrevet ovenfor, og som defineret i FN´s konvention angående narkotiske midler (1961). Den ansvarlige person skal dermed kunne dokumentere, at det anvendte CBD ikke er omfattet af konventionen om narkotika.

Selv om det er den ansvarlige person, som har det overordnede ansvar, har distributøren også forpligtelser. Distributøren har pligt til:

  • at reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningen

  • på anmodning fra de kompetente myndigheder give oplysninger om den distributør eller ansvarlige person, som virksomheden køber produkterne af, samt de distributører, den sælger videre til. Disse oplysninger skal kunne gives i op til tre år efter produkterne blev gjort tilgængelig på markedet til en given distributør.

Læs mere her om pligterne for distributøren:

Krav til dokumentationen

CBD anvendes bl.a. i kosmetiske produkter til huden, og Miljøstyrelsen og Kemikalieinspektionen vil dermed forvente, at der kan forevises dokumentation for, at produktet overholder lovgivningen.

Den ansvarlige person skal kunne fremlægge dokumentation for:

  • hvad det anvendte CBD er fremstillet ud fra, herunder en erklæring om hvilke dele af cannabisplanten, der eventuelt er anvendt til produktionen. Beskrivelse af høstmetoden for cannabis kan her være nyttig.

  • evt. analyse af renheden for CBD.

Skema over cannabis i kosmetiske produkter

Dette skema indeholder blot nogle eksempler på ingredienser med Cannabis/Hamp. Du kan finde supplerende oplysninger om ingredienser på CosIng, hvis der i søgefeltet søges på Cannabis, Cannabidiol, Hemp. Gå videre til CosIng 

 

Tilladt i kosmetiske produkter

Forbudt i kosmetiske produkter

Cannabis: Blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabis planten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet

 

x

Cannabis resin: Harpiks (resin) i rå eller oprenset stand udvundet af enhver del af cannabisplanten

 

x

Cannabis extract: Cannabis ekstrakt udvundet af de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet

 

x

Cannabis tincture: Cannabis tinktur fremstillet ved udtræk af  de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet

 

X

Cannabidiol – derived from extract or tincture or resin of Cannabis: CBD fremstillet ud fra ekstrakt, tinktur eller resin af cannabis (de blomstrende eller frugtbærende toppe af Cannabis planten)

 

X

Cannabidiol – synthetically produced: CBD som er syntetisk fremstillet

X

 

CBD (cannabidiol) udvundet af stængler og blade, der ikke forbindes med toppen af cannabisplanten

X

 


 

Eksempler på INCI-navne for cannabis/hamp

Tilladt i kosmetiske produkter

Forbudt i kosmetiske produkter

Cannabis Sativa Seed Oil

 

X

 

Cannabis Sativa Seed Extract

 

X

 

Cannabis Sativa Seed Oil Glycereth-8 esters

X

 

Cannabis Sativa Seedcake

 

X

 

Cannabis Sativa Seed Oil Peg-8 esters

X

 

Cannabis Sativa Seedcake powder

X

 

Hydrolyzed Cannabis Sativa Seed Extract

X

 

Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem Extract

 

X

Cannabis Sativa Stem Powder

X

 

Cetyldimethyamine Hydrolyzed Hempseedate

X

 

Decyl Hempseedate

X

 

Hydrogenated Hemp Seed Oil

X

 

Hydrolyzed Hemp Seed Extract

X

 

Hydrolyzed Hemp Seed Protein

X

 

Hydrolyzed Hemp Seed Protein Hydroxypropyltrimonium Chloride

X

 

Poly (dimer hempseed oil)

X

 

Potassium Hempseedate

X

 

Sodium Hempseedamphoacetate

X

 

 

 

Nyttige links

Fødevarer - Fødevarestyrelsen 

Medicisk cannabis - Lægemiddelstyrelsen

Konvention om narkotika

Dansk Narkotikalovgivning - Lægemiddelsstyrelsen