EU’s prioritering af aktivstoffer frem til 2025

Evalueringen af biocidaktivstofferne har længe været forsinket. Derfor har EU forlænget deadline for arbejdet til og med 2024.

Evalueringen af biocidaktivstofferne har længe været forsinket. Derfor har EU forlænget deadline for arbejdet til og med 2024. For at nå målet om at være færdig med evalueringerne i 2024, er medlemsstaterne blevet enige om fremover at færdigbehandle ca. 50 aktivstoffer om året.

Med den nye revurderingsforordning har EU opstillet et program for godkendelsen af aktivstoffer, og forordningens bilag III sætter en tidsplan for, hvornår vurderingen af de enkelte aktivstoffer i hver produkttype skal være færdige, og for ECHA til at begynde med at udarbejde sin udtalelse til Kommissionen om godkendelse eller ikke-godkendelse af aktivstoffet. Nanomaterialer er kun omfattet, hvor dette udtrykkeligt fremgår. I alle andre tilfælde skal aktivstoffer i nanoform behandles som et nyt aktivstof med selvstændig godkendelsesprocedure.

Fristerne for, hvornår ECHAs arbejde skal begynde, er gentaget nedenfor, og i alle tilfælde skal vurderingen af aktivstoffet fra den ansvarlige medlemsstat være afleveret med udgangen af det foregående kalenderår.

Agenturet har 270 dage fra de nævnte datoer til at udarbejde sin udtalelse til Kommissionen.

Deadline for ECHA til at begynde at udarbejde sin udtalelse til Kommissionen om godkendelse af aktivstoffet

Produkttype

31-03-2016

8, 14, 16, 18, 19 og 21

31-03-2017

3, 4 og 5

31-03-2019

1 og 2

31-03-2020

6 og 13

31-03-2021

7, 9 og 10

31-09-2023

11, 12, 15, 17, 20 og 22

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk
Gå til liste over godkendte aktivstofleverandørerer