Faktaark: Toluen i lim og sprøjtemaling

Det er forbudt at producere, importere eller sælge lim og sprøjtemaling til private, hvis det indeholder 0,1 vægtprocent toluen eller mere.

Reglen gælder alle former for lim, både fast og flydende. Ved sprøjtemaling forstås maling i spraydåser og maling, hvor det af emballagen fremgår, at det er til sprøjtepistol.

Reglerne gælder ikke for produktion, import og salg til erhverv.

Toluen er sundhedsskadeligt

Brugen af toluen skal begrænses for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Toluen er et organisk opløsningsmiddel, der er sundhedsskadeligt, og er mistænkt for at kunne give skader på barnet under graviditeten. Desuden irriterer toluen huden, og toluendampe irriterer øjnene.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som producerer, importerer eller sælger lim og sprøjtemaling til private, har ansvaret for, at reglerne overholdes som beskrevet i lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?