Faktaark: Spøg- og skæmtgenstande

Det er forbudt at anvende farlige, flydende kemiske stoffer eller produkter i spøg- og skæmtgenstande. Derudover er visse andre stoffer også forbudt i spøg og skæmtgenstande.

Spøg- og skæmtgenstande er for eksempel nysepulver og stinkbomber.

Farlige stoffer er forbudt

Det er forbudt at anvende farlige, flydende kemiske stoffer eller produkter i spøg- og skæmtgenstande. Et kemisk stof eller produkt er farligt, når det for eksempel er giftigt, kræftfremkaldende, fosterskadeligt, ætsende eller brandfarligt.

Øvrige forbudte stoffer

I spøg- og skæmtgenstande, som for eksempel nysepulver og stinkbomber, må man desuden ikke anvende følgende stoffer:

1. Pulver fremstillet af barken af planten kvillaja (Quillaja seponaia) og saponinholdige forbindelser fremstillet heraf.
2. Pulver fremstillet af nyserod-planter (Helleborus viridis, Helleborus niger, Veratrum album og Veratrum nigrum).
3. Benzidin og afledte forbindelser heraf.
4. O-Nitrobenzaldehyd.
5. Træstøv.
6. Ammoniumsulfid.
7. Ammoniumhydrogensulfid.
8. Ammoniumpolysulfid.
9. Flygtige estere af bromeddikesyre (methyl-, ethyl-, propyl-, og butylbromacetat).

Endvidere må ovenstående produkter, der indeholder de forbudte stoffer ikke markedsføres.

Reglerne skal beskytte mod skader

Reglerne er lavet for at undgå, at mennesker og miljø bliver skadet ved kontakt med farlige kemiske stoffer eller produkter. Derfor må spøg og skæmtgenstandene ikke indeholde farlige stoffer.

Importører, producenter og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger, importerer eller producerer spøg- og skæmtgenstande, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år