Faktaark: Organiske tinforbindelser

I visse sammenhænge er brugen af organiske tinforbindelser forbudt. Det drejer sig blandt andet om maling - herunder bundmaling til skibe - og kemiske stoffer og produkter til at behandle industrivand.

Maling  

Det er forbudt at markedsføre kemiske stoffer og produkter, der indeholder organiske tinforbindelser, hvor forbindelserne fungerer som biocider i maling og ikke er kemisk bundne eller polymeriserede med malingens øvrige komponenter.

Andre anvendelser

Desuden er det forbudt at sælge og bruge kemiske stoffer og produkter, der indeholder organiske tinforbindelser, der fungerer som biocider, til at behandle:

  • alle fartøjer uanset længde, bestemt til anvendelse på havet, langs kysterne, i flodmundinger og på indre vandveje og søer
  • bure, flåd og net i havbrug eller skaldyrsbrug, og
  • apparater eller udstyr, der er helt eller delvist nedsænket i vand.

Det er også forbudt at behandle industrivand med kemiske stoffer og produkter, der indeholder organiske tinforbindelser.

Organiske tinforbindelser er skadelige for vandmiljøet

Reglerne er lavet for at begrænse mængden af organiske tinforbindelser i miljøet. Forbindelserne frigives for eksempel langsomt fra skibes bundmaling til vandmiljøet, hvor de er giftige i selv meget små koncentrationer. Frigivelsen er mindre, når de organiske tinforbindelser er kemisk bundne eller polymeriserede med malingens øvrige komponenter.

Forhandlere og brugere er ansvarlige

Enhver, der sælger eller bruger kemiske stoffer og produkter, der indeholder organiske tinforbindelser, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af bekendtgørelserne.
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes, og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.