Faktaark: Krom(VI)

Der er fastsat en grænse for indholdet af krom(VI) i lædervarer, som kan komme i kontakt med huden. Begrænsningen gælder også varer, der indeholder læderdele, som kan komme i kontakt med huden. Som eksempler kan nævnes sko, tasker, handsker, sportsudstyr, møbler og tøj.

Læder skal garves for at opnå blødhed, holdbarhed og fleksibilitet. Garvning med krom (alkalint krom(III)sulfat) er langt den vigtigste metode til garvning og anvendes af mere end 80 % af læderindustrien på verdensplan. Krom(VI) anvendes ikke i garvningsindustrien, men lys og varme kombineret med oxiderede fedtstoffer, kan omdanne krom(III) til krom(VI) i bestemte typer læder. Selv om den mest anvendte metode til garvning af læder er baseret på brug af krom, så findes der adskillige andre metoder til at garve læder.

Grænser for krom(VI) i lædervarer

  • Lædervarer, der kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis de indeholder krom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt af læderet. 
  • Genstande, der indeholder læderdele, som kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis en eller flere af disse læderdele indeholder krom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt af læderdelen.
  • De to ovenstående bestemmelser gælder ikke for markedsføring af brugte varer, som var i anvendelse hos slutbrugeren i Unionen før 1. maj 2015.

Hudkontakt med krom(VI) kan føre til allergi og eksem

Man bør begrænse hudkontakten med krom (VI), da det kan medføre allergiske reaktioner hos de, der allerede er allergiske over for krom samt nye tilfælde af sensibilisering. Sensibilisering betyder, at der sker en aktivering af immunsystemet og at immunsystemet er i stand til at genkende og reagere på det specifikke stof ved re-eksponering.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som producerer, importerer eller sælger lædervarer eller genstande, der indeholder læderdele, har ansvaret for, at reglerne overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller, i grove tilfælde, fængsel i indtil to år. 

Hvor kan jeg få mere at vide?

Bestemmelsen om indhold af krom(VI) i lædervarer og andre genstande, der indeholder læderdele, fremgår af bilag XVII, nr. 47, i EU’s kemikalielovgivning REACH (Forordning Nr. 301/2014)