Faktaark: Dekorationsgenstande med lys- eller farvevirkning

Det er forbudt at anvende farlige, flydende kemiske stoffer eller blandinger i dekorationsgenstande, der frembringer lys- eller farvevirkninger.

Dekorationsgenstande med lys eller farvevirkninger kan for eksempel være lava-lamper eller selvlysende smykker. Et kemisk stof eller produkt er farligt, når det for eksempel er giftigt, kræftfremkaldende, fosterskadeligt, ætsende eller brandfarligt.

Reglerne skal beskytte mennesker og miljø

Reglerne er lavet for at undgå, at mennesker og miljø bliver skadet ved kontakt med farlige kemiske stoffer eller produkter, hvis varen går i stykker, eller når den smides ud.

Producenter, importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger, importerer eller producerer dekorationsgenstande, har ansvaret for, at reglen overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.