Tre eksempler på sikkerhedsrapporter

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet tre fiktive eksempler på sikkerhedsrapporter, der kan vise virksomheder, hvad der skal til for at kunne risikovurdere et kosmetisk produkt.

Hvis du som virksomhed ønsker at lancere et nyt kosmetisk produkt, kræver det blandt andet en risikovurdering af produktet, før det kan komme på markedet. Det indebærer at få udarbejdet en såkaldt sikkerhedsrapport, og det kan være et omfattende stykke arbejde.

For at illustrere hvad der skal til, har Miljøstyrelsen fået udarbejdet eksempler på tre sikkerhedsrapporter for tre forskellige fiktive kosmetiske produkter. Produkterne findes ikke på markedet, men er blevet konstrueret til dette formål af en konsulent. De tre rapporter viser, hvor omfattende arbejdet er, og hvor stor en mængde viden der er nødvendig for at kunne risikovurdere et kosmetisk produkt. Sikkerhedsrapporterne skal betragtes som vejledende og som en inspiration til, hvordan sådan en opgave kan løses.

Miljøstyrelsens eksempler indeholder forskellige gode råd, der ikke skal fremgå af en sikkerhedsrapport, som er udarbejdet af en virksomhed. Da produkterne er fiktive, er rapporterne i eksemplerne ikke juridisk gældende. Det er tilstræbt, at eksemplerne fremstår så realistisk som muligt, og kun nogle få oplysninger mangler, fx fra leverandører og forskellige tests.

Det er vigtigt, at de ansvarlige personer for de kosmetiske produkter på markedet løbende opdaterer deres sikkerhedsrapporter med ny viden. Miljøstyrelsen opdaterer ikke de viste eksempler på sikkerhedsrapporter, da de blot er ment som overordnede eksempler.

Download
Cosmetic Product Safety Report: Dhiva Shampoo
Cosmetic Product Safety Report: Dhiva hand and elbowcream
Cosmetic Product Safety Report: Dhiva baby body lotion

Hvem skal udarbejde sikkerhedsrapporten

Der er krav om, at den person, der vurderer sikkerheden og skriver under på sikkerhedsrapporten, har en akademisk grad inden for toksikologi, farmakologi, medicin eller lignende. Vi anbefaler virksomheder uden specialistkompetence at opsøge konsulenthjælp eller kontakte brancheforeningen.

Kend reglerne

Den ansvarlige person skal kunne dokumentere et kosmetisk produkts sikkerhed ved at sørge for, at produktet bliver underkastet en sikkerhedsvurdering, og at der bliver udarbejdet en sikkerhedsrapport.
Læs mere om reglerne for at udfærdige en sikkerhedsrapport.