Om kølemidler

VIDENCENTER FOR KLIMAVENLIGE KØLEMIDLER

Videncenter for Klimavenlige Kølemidler (VKK)

Få fem timers gratis rådgivning og 1:1 hjælp i omstillingen til alternative kølemidler. Kontakt os på 70 20 18 00 eller sha@teknologisk.dk

Se dine muligheder

Udfasningen af kølemidler med stor miljøbelastning resulterer i, at der skal ske ændringer i anvendelsen af kølemidler i både eksisterende og nye køleanlæg.

Hurtigt overblik

Her kan du få et hurtigt overblik over de kølemiddeltyper, der findes på markedet og de fordele og udfordringer, der er med dem. Læs videre om de enkelte i menuerne under boksen. 

Fordele ved HFC

 • Syntetiske
 • Lave anlægsudgifter
 • Lave energiomkostninger

Ulemper ved HFC

 • Betydelig effekt på global opvarmning
 • Høje serviceomkostninger
 • De fleste er ubrændbare

Fordele ved Low GWP

 • Syntetiske
 • Moderat effekt på global opvarmning
 • Moderate anlægsudgifter
 • Moderate serviceomkostninger
 • Lave energiomkostninger

Ulemper ved Low GWP

 • De fleste er brændbare
 • Nogle afgiver giftige gasser ved brand

Fordele ved naturlige kølemidler

 • Naturligt forekommende
 • Meget lav eller ingen effekt på global opvarmning
 • Moderate serviceomkostninger
 • Lave energiomkostninger

Ulemper ved naturlige kølemidler

 • Relativt høje anlægsudgifter
 • Nogen er brændbare og giftige