Tilskudsordninger

Der kan søges om økonomisk tilskud til forskning og udvikling af mindre belastende bekæmpelsesmidler

Støtte til forskning i bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens program for bekæmpelsesmiddelforskning skal bidrage til at minimere brugen og utilsigtede virkninger ved anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Der er afsat ca. 16 millioner kroner i denne ansøgningsrunde.

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger via opslag her på hjemmesiden. 

Resultaterne fra alle støttede projekter publiceres i rapporter, som publiceres i elektronisk form af Miljøstyrelsen i serien "Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen". 

Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning anbefaler bl.a. de ansøgninger, der vurderes mest relevante at gennemføre inden for den givne økonomiske ramme. Læs mere om udvalget, dets medlemmer og opgaver.

Strategi for Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram

Yderligere oplysninger om ordningen

Henrik F. Brødsgaard

Miljøstyrelsen, Pesticider & Genteknologi

72 54 45 02

Projektafrapportering

Hvert projekt afsluttes med en rapport, der skal sikre, at projektets resultater kan udnyttes på optimal vis.

Projektrapporter følger Miljøstyrelsens layoutskabelon og kan forfattes på dansk eller engelsk. Rapporten kan også opbygges med inddragelse af artikler med projektets resultater publiceret andetsteds som bilag.