Beredskab for havmiljø

Miljøstyrelsen samordner på vegne af miljøministeren de kommunale beredskabsplaner for olie- og kemikaliforurening efter forhandling med de berørte kommuner. På denne side kan du finde de involverede myndigheder i beredskabet for havmiljø.

Kontakt på kommuners beredskab