Om Byg og Miljø

Alle godkendelsespligtige virksomheder, maskinværksteder og nye mellemstore fyringsanlæg skal søge om miljøgodkendelse eller anmeldes sig via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, før de etablerer sig, udvider eller ændrer produktionen. Systemet guider virksomhederne igennem ansøgnings- og anmeldeprocessen, så myndighederne får de oplysninger, de har brug for.

Ansøgnings- og anmeldelsesproces

Kontakt

Byggesager:
Kontakt din kommune. Miljøstyrelsen har intet med disse at gøre.

Miljøgodkendelser:
Kan du ikke finde svaret under Spørgsmål og svar om Byg og Miljø, kan du kontakte Miljøstyrelsen via digitalterhverv@mst.dk. I emnefeltet bedes du angive, at det drejer sig om Byg og Miljø, samt hvad spørgsmålet omhandler. Vedhæft gerne et skærmbillede.

Har du brug for hjælp til at finde vejledninger eller lignende, er du også velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter via mail info@mst.dk eller på telefon 72 54 44 66.