Spørgsmål og svar til BREF for affaldsbehandling

Herunder kan du læse spørgsmål og svar med Miljøstyrelsens fortolkning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling

I første omgang er det kun et begrænset antal spørgsmål og svar, som er lagt op, men Miljøstyrelsen udarbejder løbende flere. Hvis du har kommentarer eller synes, at der mangler nogle spørgsmål og svar, så hører vi meget gerne om det. E-mail: Mst@mst.dk Att. Erhverv

Du kan finde generelle oplysninger om udmøntningen af BAT-konklusioner (kaldet BAT-C) på Miljøstyrelsens hjemmeside under BAT/BREF. Her står bl.a. noget om, hvordan BAT-konklusionerne udmøntes, når der er et parallelt regelsæt, BAT-konklusioner for miljøledelse mv. Desuden er der mere hjælp at hente i miljøgodkendelsesvejledningen.

Miljøstyrelsens svar vedrører alene udmøntning af BAT-konklusionerne for affaldsbehandling i myndighedernes afgørelser, og de er således ikke udtømmende i forhold til anden lovgivning.

Sektoren for affaldsbehandling er alsidig med forskelligartede typer af affald og behandlingsmetoder, lige fra neddeling af metal i shredderanlæg til biologisk behandling af planterester i komposteringsanlæg og madrester i biogasanlæg. Derfor giver BAT-konklusionerne anledning til forskellige spørgsmål, som vi giver nogle svar på her.

BAT-konklusionerne er inddelt i emner

 • De første 24 generelle BAT-konklusioner gælder for alle affaldsbehandlingsanlæg.

Herefter følger fordelingen af BAT-C på emnerne:

 • De 8 BAT-konklusioner for mekanisk behandling
 • De 7 BAT-konklusioner for biologisk behandling
 • De 12 BAT-konklusioner for fysisk-kemisk behandling
 • De 2 BAT-konklusioner for behandling af vandbaseret flydende affald.

Ressourcedagsordenen sætter i høj grad rammerne for de, krav der indgår i BREF’en for affaldsbehandlingsanlæg. 

F.eks. stilles der krav om:

 • forhåndsgodkendelse af affald
 • modtagekontrol
 • sporbarhed
 • sortering af indkommende affald
 • adskillelse af affaldsfraktioner
 • kvalitetssikring af output
 • miljøledelse.

Spørgsmål og svar