Miljømærkerne EU-Blomsten og Svanemærket

Miljømærkerne EU-Blomsten og Svanemærket er et frivilligt supplement til miljøreglerne for virksomheder.

EU-Blomsten og Svanemærket er de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Når et produkt er mærket med EU-Blomsten eller Svanemærket er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.  

Kravene for produkter mærket med EU-Blomsten eller Svanemærket laves ud fra en vurdering af varegruppens miljøbelastning fra vugge-til-grav. Det vil sige, at miljøbelastningen bliver vurderet i hvert led af produktionen fra råstofferne udvindes og til varernes funktion hører op, og de enten kasseres eller genanvendes.  Miljømærkerne følger de internationale standarder for Type I-miljømærker, som stiller krav til hvordan kravene fastsættes i en åben proces, og uafhængighed mellem 1) de organisationer, der vedtager miljømærkekravene, 2) virksomheden, der ansøger om miljømærke og 3) Miljømærkning Danmark, der godkender de miljømærkede produkter. Læs mere om dette arbejde.

Således sætter miljømærkerne f.eks. flere krav til produkter i et livscyklusperspektiv:

  • Råvarer eller ressourcer, der indgår i produktet og dets produktion;
  • Designet, så produktet er af kvalitet, effektivt og kan adskilles, repareres og/eller genanvendes;
  • Designet og produktionen, så mængden af affald/rester forebygges og minimeres i produktion, brug og efter brug;
  • Vand- og energiforbrug i produktionen og i produktets brugsfase;
  • Indhold af miljø- og/eller sundhedsfarlige kemikalier (der muligvis skal erstattes);
  • Mængden og typen af emballage og affald skal genanvendes og minimeres. Udledning af færre farlige stoffer i miljøet og begrænsning af farlige kemikalier i produkterne betyder også noget for din sundhed;

Kravene til mærkningsordningerne revideres løbende for at sikre, at EU-Blomsten og Svanemærket repræsenterer overlæggeren på området og sætter standarder, der er højere end den almindelige lovgivning.

Se mere hos Miljømærkning Danmark om EU-Blomstens og Svanemærkets miljøkrav til produkter.

Miljømærkede produkter på hylderne

EU-Blomsten og Svanemærket findes udbredt på gængse produkter som tøj, vaske- og rengøringsmidler, sæbe, shampoo,  opvaskemidler og maling. I de senere år er interessen for også at mærke elektroniske produkter steget, og flere fjernsyn og batterier kan nu også fås miljømærket.

Men det er ikke kun gængse produkter, der kan miljømærkes. En lang række serviceydelser som hotelovernatning, camping, restauranter, bilvaskehaller, trykning af en tryksag, tøjrens og vask findes også som miljømærkede. Herudover bliver bygninger (huse, lejligheder, institutioner og skoler) i større og større stil Svanemærket.

Når du efterspørger og køber miljømærkede varer og ydelser sender du et klart signal til producenterne om at udvikle produkter, der lever op til mærkernes høje miljøkrav. På den måde kan du skubbe på og være med til at skaffe flere miljøvenlige varer på hylderne.

Oversigt over produktgrupper inden for EU-Blomsten og Svanemærket.

Fordele for virksomheder

Et miljømærke dokumenterer, at et produkt lever op til særlige miljøkrav. For producenter og handlende er miljømærker derfor et stærkt instrument til markedsføring af miljøtilpassede varer. Både over for den almindelige forbruger og den professionelle kunde, herunder grønne offentlige indkøbere. 

Miljømærker kan også være med til at styrke en virksomheds omdømme både i forhold til kunder og medarbejdere. Samtidig kan der være økonomiske gevinster ved at planlægge sin produktion ud fra miljømærkekrav, f.eks. besparelser på el og vand.

Det er frivilligt for producenter, om de vil miljømærke deres produkter. Men målet er renere miljø og større sundhed, og der er fordele for alle.

Find produktkrav til EU-Blomstens kriterier eller Svanemærkets kriterier.

Bliv klogere på, hvordan man ansøger om et miljømærke til EU-Blomsten eller Svanemærket.

Hvorfor to mærker?

EU-Blomsten og Svanemærket er ikke to konkurrerende mærker, men derimod to sider af samme sag. Den største forskel mellem EU-Blomsten og Svanemærket er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder.

Mål og miljøkrav er stort set ens. Der er dog en del praktiske hensyn, som gør at de to mærker fortsat lever side om side. For eksempel er der stadig flere produktgrupper, der kan mærkes med Svanemærket end med EU-Blomsten.

Er du producent af et produkt, som både kan få EU-Blomsten og Svanemærket , kan det være en god ide at vælge mærke efter, om du sælger mest til Europa eller Norden. Det er også en god idé at undersøge, hvilket mærke forbrugerne på de pågældende markeder kender mest til.

Hvem står bag Svanemærket og EU-Blomsten?

Miljømærkning Danmark behandler ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker EU-Blomsten eller Svanemærket på deres produkt. Miljømærkning Danmark arbejder med det faglige grundlag for at opstille kriterier, som EU-Blomsten eller Svanemærkede produkter skal leve op til.

Miljømærkenævnet består af danske repræsentanter fra handels-, industri-, miljø- og forbrugerorganisationer samt Miljøministeriet og andre myndighederne. Nævnet fastlægger det danske mandat, når kriterier for Svanemærket skal forhandles og vedtages.

Miljøministeriet er medlem af den EU-komité, som træffer beslutning om kriterier for EU-Blomsten inden Kommissionens endelige afgørelse. Miljøministeriets mandat fastsættes af Folketinget.

Miljøministeriet giver desuden tilskud til Miljømærkning Danmarks drift og administration af miljømærkerne, herunder til markedsføring af miljømærkerne overfor forbrugerne.