Myndigheder på GMO-området

GMO-anvendelse reguleres af Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Der er desuden et samarbejde med kommunerne. I Danmark arbejder en række forskellige myndigheder med regulering af anvendelse af GMO’er.

Fem myndigheder på området

Fødevarestyrelsen regulerer anvendelsen af de GMO’er, der bruges til foder og fødevarer (herunder markedsføring) og fører tilsyn på området.

Besøg Fødevarestyrelsen

Landbrugsstyrelsen regulerer forsøgsudsætninger og udsætninger af GM-afgrøder, og styrelsen har ansvar for den miljømæssige risikovurdering i forbindelse med udsætningen. Styrelsen fører også tilsyn på området.

Gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer

For Landbrugsstyrelsens tilsyn samt behandling af ansøgninger om udsætning eller markedsføring af GMO’er er timesatsen per. 2. januar 2023 på 697 kr.

Besøg Landbrugsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen regulerer den sundhedsmæssige del af anvendelsen af GMO'er til klinisk genterapi.

Sundhedsstyrelsen

Arbejdstilsynet regulerer den arbejdsmiljømæssige side af anvendelse af GMO’er til indesluttet anvendelse og fører tilsyn hermed. 

Arbejdstilsynet

Miljøstyrelsen regulerer den miljømæssige side af anvendelse af GMO’er, der bruges til indesluttet anvendelse (forskning og produktion), herunder tilsynet.

Kommuner

Miljøstyrelsen samarbejder med kommunerne i forbindelse med godkendelse af GMO’er til produktion, idet den kommune, hvori produktionsvirksomheden ligger, i bestemte tilfælde udarbejder en miljøgodkendelse af produktionen. Er kommunen ikke den ansvarlige myndighed, er det afdelingen Virksomheder i Miljøstyrelsen, som udarbejder miljøgodkendelsen.