Beredskab i forbindelse med udslip af genetisk modificerede organismer

For at mindske mulige påvirkninger af miljø, natur og sundhed i forbindelse med udslip af genetisk modificerede organismer, er der fastsat vejledende retningslinjer for virksomheder og laboratorier, der arbejder med genetisk modificerede organismer.

I denne vejledning står blandt andet, at Miljøstyrelsen skal kontaktes i tilfælde af udslip af genetisk modificerede organismer. Miljøstyrelsens opgave i denne forbindelse er, at rådgive om det forestående arbejde til forhindring af miljøskader som følge af udslippet. Ved første henvendelse til Miljøstyrelsen vil der blive bedt om oplysninger i forbindelse med udslippet, herunder hvor det er sket, omfanget af udslippet (volumen og koncentration), typen af organismer og typen af genetisk modifikation, hvor er udslippet løbet hen og er der mulighed for stop af spild og tilbageholdelse af allerede undsluppet materiale. Styrelsen vil vejlede i opsamling af materialet og desinficering af det udsatte område.

Hvem skal kontaktes?

Miljøstyrelsen skal som udgangspunkt altid kontaktes i tilfælde af udslip af genetisk modificerede organismer. Er der tale om udslip af genetisk modificerede organismer til kloak, hvor materialet ikke kan tilbageholdes, kontaktes desuden den ansvarlige kommune og evt. spildevandsanlæg. Ved udslip til omkringliggende jord, å, sø mv. kontakter Miljøstyrelsen den relevante kommune.

Offentliggørelse af udslip

Som udgangspunkt skal Miljøstyrelsen sende en nyhed ud, i tilfælde af udslip med genetisk modificerede organismer. Denne nyhed vil indeholde oplysninger om udslippet, hvor det er sket og omfanget heraf. Desuden vil det stå oplyst, hvilken organisme der er undsluppet til miljøet, og hvorvidt det kan få miljø-, natur- og sundhedsmæssige konsekvenser. 

Kontaktperson i forbindelse med udslip af GMO

Charlotta Amalia Wallensten, kontorchef Kemikalier & Biocider
Mail: chawa@mst.dk
Tlf. + 45 22 67 83 04