Regler for udbetaling af skrotningsgodtgørelse

Når bilejere afleverer deres gamle bil som skrot til godkendte autoophuggere, kan de få udbetalt 2.200 kr. i skrotningsgodtgørelse. Læs mere om reglerne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse, og i hvilket omfang autoophuggere må tage sig betalt for at modtage skrotbiler.

Skrotningsgodtgørelsen er et supplement til producentansvar for biler. Før producentansvaret blev indført i 2007 kostede det ofte penge at komme af med sin skrotbil hos de godkendte autoophuggere. Producentansvaret betyder, at det nu er bilimportørernes ansvar at sikre, at bilejere kan aflevere skrotbiler uden omkostninger. Derfor kan skrotbiler nu med sikkerhed afleveres gratis hos de autoophuggere, som bilimportørerne har lavet en aftale med om dette. Retten til at aflevere gratis gælder for alle biler, uanset hvor gamle de er, og uanset hvornår de er afmeldt hos motorregisteret.

Formålet med skrotningsgodtgørelsen er at fremme den korrekte aflevering af udtjente person- og varebiler til godkendte autoophuggere. Alle person- og varebiler, der er eller har været indregistreret i Danmark efter den 1. juli 2000, har mulighed for at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen på 2.200 kr.

Hvis din bil er indregistreret før 1. juli 2000, skel den stadigvæk afleveres hos en godkendt autoophugger. Der bliver dog ikke udbetalt en skrotningsgodtgørelse.

Skrotningsgodtgørelsesordningen er finansieret af bilejerne ved et årligt miljøbidrag på 84 kr., som betales sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Udbetaling af skrotningsgodtgørelse varetages af Dansk Producentansvar. Dansk Producentansvar (DPA) er en selvstændig non-profit organisation, som er udpeget af miljøministeren.

De godkendte autoophuggere, som ikke er med i bilimportørernes ordning, kan selv fastsætte prisen for at modtage en skrotbil. Bilejere kan frit vælge, om de vil køre til et af de steder, som importørerne har indgået aftale med, eller om de vil køre til en anden godkendt ophugger.

Hvis der mangler væsentlige dele af bilen, må de godkendte autoophuggere dog gerne tage et beløb som kompensation for den manglende materialeværdi af disse dele. Det er fastsat i bilskrotbekendtgørelsen, at beløbet maksimalt må udgøre: 300 kr. for en motor, 100 kr. for en gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Mht. katalysator gælder dette kun, hvis katalysatoren er fjernet inden aflevering af bilen. Katalysatorer blev lovpligtigt for biler i 1989-90, og biler fra før den tid har typisk ikke haft katalysator monteret. I et sådant tilfælde kan autoophuggeren ikke modregne i skrotningsgodtgørelsen for manglende katalysator. 

Den godkendte autoophugger har ikke pligt til at oprette sagen for bilejeren i det digitale system. Autoophuggeren kan dog tilbyde at gøre det.

Reglerne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og regulering af DPA fremgår af bekendtgørelse nr. 1654 af 29. december 2022 om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler.

For svar konkrete spørgsmål om udbetaling af skrotningsgodtgørelse se Tips om biler og Miljøstyrelsens Spørgsmål og svar om skrotning af biler.