Gebyr for sagsbehandling

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr for sin sagsbehandling i forbindelse med godkendelser og produktionstilsyn

Gebyret bliver opkrævet for stort set al Miljøstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med godkendelser til brug af GMO og for produktionstilsyn med, at styrelsens afgørelser bliver fulgt. Gebyret er baseret på en timebetaling.

Reglerne om gebyret findes i bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi. Gebyret bliver reguleret en gang om året på baggrund af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.

Pr. 20. maj 2019 er timesatsen på 719 kr.