Gebyr for sagsbehandling

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr for sin sagsbehandling i forbindelse med godkendelser og produktionstilsyn

Gebyret bliver opkrævet for stort set al Miljøstyrelsens sagsbehandling i forbindelse med godkendelser til brug af GMO og for produktionstilsyn med, at styrelsens afgørelser bliver fulgt. Gebyret er baseret på en timebetaling.

Reglerne om gebyret findes i bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi . Gebyret bliver reguleret en gang om året på baggrund af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning fra Finansministeriet.

Pr. 12. september 2018 er timesatsen på 689 kr.