Redegørelser og indberetninger

Regionsrådene laver hvert år en indberetning om gennemførte aktiviteter og den planlagte indsats på jordforureningsområdet til Miljøstyrelsen, som offentliggør data her. Før 2013 blev data indberettet til Depotrådet, der blev nedlagt i 2013.

Desuden udarbejder regionsrådene hvert år en indberetning om de lokale forhold på råstofområdet til Miljøstyrelsen.