PCB i armaturer til gamle lysstofrør

Grafik til kampagnen: Få PCB frem i lyset

PCB er giftigt og er af WHO klassificeret som kræftfremkaldende hos mennesker. Hvis man udsættes for meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer. PCB kan gemme sig i gamle lysstofarmaturer. Derfor kører Miljøstyrelsen en kampagne, som skal 'få PCB frem i lyset' og oplyse om, hvordan man kommer af med PCB’en.

Følg de fire trin og find ud af, om der er risiko for PCB i dine lysstofarmaturer

NEJ: Der er som hovedregel ikke PCB i lamper produceret efter 1986. 

JA: Gå til punkt 2. 

NEJ: Der er ikke PCB i lampen.

JA: Gå til punkt 3.

Hvis en kondensator lækker, ligner det olie, der siver ud. Se efter, om der er olie i lampeskærmen eller på gulvet.

Hvis der ikke er en synlig lækage, så tag egnede beskyttelseshandsker på og pil lysstofrøret ud. Se efter kondensatoren, der typisk ligner et batteri.

Lækker kondensatoren?

NEJ: Bortskaf lampen som almindeligt elektronisk affald.

JA: Gå til punkt 4.

Der kan trænge PCB-gas ud af små utætheder i kondensatoren, som du ikke umiddelbart kan se.

Vil du selv fjerne lampen, skal du iføre dig egnede beskyttelseshandsker, heldragt og åndedrætsværn.

Opbevar den ødelagte kondensator og den PCB-forurenede lampe i en lufttæt beholder, og aflever den på genbrugsstationen.