Det nytter at sortere!

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Sådan sorterer du madaffald

Tips om affald og rengøring

Dette skal du ikke smide i glasaffaldet

Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet

Vi blander ikke dit affald