Henkastet affald

I 2008 besluttede Folketinget, at bøderne for at smide affald på gader og stræder og i naturen skulle forhøjes. Folketinget vedtog derfor nogle vejledende bødeniveauer, som det er hensigten, at politi og domstole skal tage udgangspunkt i.

Bødeniveauer

De vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 3000 kr for private at smide affald på gader og stræder og 5000 kr at smide affald i naturen. Hvis der er tale om fx små mængder skovtursaffald er bødeniveauet dog 1000 kr. For erhvervsdrivende bør det koste henholdsvis 5000 kr og 8000 kr.
Spørgsmålet om, hvilken bøde der skal udmåles i den konkrete sag, afhænger dog fortsat af politiets og domstolenes samlede vurdering af sagens omstændigheder.
Miljøstyrelsen har forskellige eksempler på bøder:
• 1000 kr (henkastning af knust flaske på gaden)
• 1000 kr (henkastning af 1 stk. dåsecola i naturen)
• 3000 kr (tømt cirka et halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden)
• 8000 kr (henkastning af byggeaffald i et vejsving)

Udover Miljøbeskyttelsesloven kan man også straffes efter Naturbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens oversigt over bøder for henkastet affald

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent er en netværksorganisation, som arbejder for at skabe et renere Danmark, hvor danskernes adfærd og holdning i forhold til henkastet affald forbedres. Det sker gennem målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som skal hjælpe virksomheder og kommuner med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald.

Du kan læse mere på Hold Danmark Rents hjemmeside.

Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.