Underretning om afgørelser

Find information om foreningers ret til underretning om afgørelser i klagesager og se hvilke organisationer, der har anmodet Miljøstyrelsen om underretning.

Foreninger, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, har ret til at blive underrettet om afgørelser, som de kan klage over. De områder, hvorpå der ønskes underretning, sendes til Miljøstyrelsen, som herefter orienterer kommunen. 

På denne side kan du se, hvilke organisationer der har anmodet Miljøstyrelsen om underretning samt på hvilke områder.

Læs mere om Underretning om afgøreler