Indberetning og føring af sprøjtejournal (SJI)

I Miljøstyrelsens SJI-system kan du føre og indberette din sprøjtejournal digitalt. Der er altid åbent for systemet, og du logger på med dit MitID Erhverv.

Indberet eller før sprøjtejournal i SJI

Om at føre sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal. For nogle jordbrugere (landbrug, gartnerier, planteskoler, juletræsplantager mv.) kan det være en fordel at føre sprøjtejournal i SJI-systemet. 

Læs mere om at føre sprøjtejournal

Om at indberette sprøjtejournal

Nogle landmænd, gartnere, producenter af juletræer mv. skal årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler pr afgrøde i SJI-systemet.

Læs mere om at indberette sprøjtejournal

Driftsmeddelelse

Der er ingen meddelelser.