Miljøstyrelsens arbejde med eksportfremme

Miljøstyrelsen medvirker til at styrke den grønne eksport og udbrede løsninger på miljømæssige udfordringer globalt. Eksporten kan samtidigt hjælpe med at sikre forretningsgrundlaget for, at udfordringer på miljøområdet kan løses af danske virksomheder. Løsninger, der på den måde også kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Det stigende politiske fokus på grøn omstilling, både i Europa og i bredere international sammenhæng har igennem de senere år øget international efterspørgsel efter dansk viden og kompetencer på en række centrale fagområder inden for Miljøstyrelsens ressort, der følgende prioriteres i arbejdet.

Det gælder på vandområdet specifik udvikling af vandteknologi, hvor Danmark over en lang årrække har arbejdet systematisk med at etablere og bidrage til målrettede og omfattende eksportfremmeinitiativer i form af myndighedssamarbejder og virksomhedspartnerskaber i Kina, USA, Indien og Sydafrika, hvor myndighedssamarbejder fungerer som døråbner og brobygger for danske løsninger. Vandvisionen sætter de overordnede mål for indsatsen på vandområdet. 

Det gælder også på luftområdet, hvor danske erfaringer med regulering og teknologi er stærke med relevans for både nærmarkederne og vækstøkonomierne. Luftforurening er således et centralt fokus for SSC samarbejdet med Kina. Indsatsen tager udgangspunkt i den luftvision, der er udarbejdet med branchen. Luftvisionen kan ses her på siden.

Og det gælder ikke mindst på området cirkulær økonomi, der er et område med stigende efterspørgsel særligt ift. at forebygge affald og fastholde værdien af produkter og materialer ved genbrug og genanvendelse. Dette kræver udvikling af nye løsninger, planlægning og design, hvor en række danske virksomheder er med i front.

Danske virksomheder har herudover stor knowhow på affaldshåndtering og -behandling, Waste-to-Energy og affaldsplanlægning. Miljøstyrelsen samarbejder med branchen om udvikling af eksport på området, der også indgår i vores myndighedssamarbejder i Kenya, Indonesien, og Tyrkiet.

Herudover bidrager Miljøstyrelsen i mindre omfang til at fremme eksport af løsninger indenfor:

  • Ressourceeffektive virksomheder
  • Klimatilpasning
  • Bæredygtigt byggeri
  • Grøn landbrugsteknologi bl.a. på kvælstof reduktion

 

Kontakt Vand og Klimatilpasning

Helle Bach Rungø

Kontakt Cirkulær Økonomi & Affald

Anne Elizabeth Kamstrup